Texto que va en el tag H1

Texto que va en el tag H1

1. Legaal en Juridisch advies: Burgerlijk Recht

 

1.1 CONTRACTEN


 • Redactie en Analyse

 • Contractbreuk

 • Beëindigen, uitvoeren van contracten

 • Schadeclaims

 • Nietigheid van contracten

 • Algemene contract condities
 • 1.2 GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM, GEMEENSCHAP VAN EIGENAARS

   

  1.3 ADMINISTRATIE VAN EIGENDOMMEN

   

  1.4 VORDERING TOT BETALING, BETAAL PROCEDURES

   

  1.5 CONTRACTBREUK

   

  1.6 BEZITSONTZETTING

   

  1.7 INVALIDITEIT

  Invaliditeitsverklaring

  • Medische vereisten
  • Aanduiden en annulering van een voogd, curator en advocaat.
  • Onvrijwillige terbeschikkingstelling/internering.

   

  1.8 FAMILIE

  Voorafgaande voorlopige maatregelen.

  • Ouderlijk Gezag.
  • Voogdij en Curatele.
  • Regime van Bezoekrecht
  • Familie-Woonplaats
  • Alimentatiegeld.

  Scheiding

  • Met Gemeenschappelijke Toestemming.
  • Betwist.

  Nietigheid van huwelijk

  • Burgerlijk.

  Familiale Bemiddeling


  Bemiddelingsakkoord

  • Ouderlijk Gezag.
  • Voogdij en Curatele.
  • Regime van Bezoekrecht
  • Familie-Woonplaats
  • Alimentatiegeld.
  • Compensatie Alimentatiegeld.

  Regime van huwelijksgoederengemeenschap

  • Opheffing van gemeenschap van goederen: Gemeenschappelijke toestemming
  • Opheffing van gemeenschap van goederen: Betwist
  • Scheiding van Goederen.
  • Onverdeeld eigendom.
  • Fiscale Aspecten.

  Feitelijke Familie

  • Inhoud: Rechten
  • Inhoud: Plichten
  • Autonome Regeling: Vereisten
  • Autonome Regeling: Registratie

  Uitvoering van Vonnis

  • Niet nakomen van bezoekrecht.
  • Niet betaling van Alimentatiegeld.

  Modificatie van de Maatregelen

  • Gemeenschappelijke toestemming.
  • Betwist.

  Exequatur: Erkenning van een Echtscheiding uitgesproken in het buitenland.

  • Vereisten.
  • Noodzakelijke documenten.
  • Beëdigde Vertaling.

  Declaratie van Invaliditeit

  • Medische vereisten.
  • Aanduiden en annulering van een voogd, curator en advocaat.
  • Onvrijwillige terbeschikkingstelling/internering.

  Afkomst

  • Procedures ter bepaling van Afkomst, Ouderschap
  • Procedures ter regeling van de ouder-kind relaties en verplichtingen.

   

  1.9 ERFOPVOLGING & ERFENISSEN

   

  • Juridische Verdeling van Erfenis
  • Opmaken van een Inventaris.
  • Verdeling van de Erfenis.
  • Benoemen van Erfgenamen
  • Testamentuitvoerder, Nalatenschapscoach
  • Fiscale Aspecten

  2. Legaal en juridisch advies: Commercieel- en Insolventierecht

   

  2.1 COMMERCIEEL

 • Constitutie- en Oprichtingsfases van een Bedrijf

 • Redactie van de Sociale Statuten

 • Modificaties van het Kapitaal, Uitbrengen, Conversie, Afschrijving van Effecten

 • Fusies en Transformaties van Bedrijven

 • Ontbinding and Liquidatie

 • Commerciële Contracten

 • Expertise Praktijken

 • Administratie van Eigendommen
 • 2.2 INSOLVENTIE PROCEDURES

  Vroegere opschortingen van betaling

 • en bankroeten.
 •