Texto que va en el tag H1

Texto que va en el tag H1

Boekhoudkundig Advies


Gekwalificeerd personeel van onze praktijk zal de boekhouding doen, volgens het Nieuwe Algemene Plan voor Boekhouding van 2007 en de algemene stelregels voor boekhouding  en becijfering, van toepassing op de verschillende gebieden, om een analyse te kunnen maken van de  financieel-economische situatie van het bedrijf, en, op deze manier, op elk moment op de hoogte te zijn van belangrijke  aspecten van het bedrijf zoals: cash-flow, schuldstructuur, solvabiliteit en rentabiliteit, met als doel het bedrijf competitiever te maken en te vermijden dat het aan onnodige risiko's wordt blootgesteld.

Boekhoudkundig Advies omvat:


 • Registratie van de vaste materiële, inmateriële en financiële activa van het bedrijf, gepast geclassifeerd.
  Evenzo, zal de berekening van hun respectievelijke afschrijving gemaakt worden door middel van het opstellen van afschrijvingstabellen, waarin de jaarlijkse afschrijvingskosten van elk element dat de vaste activa van het bedrijf uitmaakt worden opgenomen, waarop de criteria eenvormig worden toegepast.
 • Registratie van de facturen en hun bijbehorende wijze van betaling of ontvangst. Verkoop, aankoop, kosten, uitgaven etc.
  Tegelijkertijd wordt gecontroleerd:
  a) Dat de ingeschreven kosten en uitgaven in relatie staan tot de overeenkomstige betalingen
  b) Dat alle betalingen, kosten en uitgaven die van belang zijn, in de boeken opgenomen werden.
  c) Dat de opgenomen betalingen, kosten en uitgaven gepast geclassificeerd en beschreven werden.
 • Registratie van de zicht- en spaarrekeningen van het bedrijf.
  Een dagelijkse afstemmingscontrole op de bankrekeningen wordt uitgevoerd, op die manier dat de balans van de bankrekeningen (volgens de boeken van het bedrijf), tezamen met de te controleren boekingen, indien er welke zijn (die afhalingen of stortingen geregistreerd door de bank maar niet door het bedrijf of omgekeerd), ten allen tijde, dezelfde is als de balans van de bankrekeningen volgens de rekeningafschriften.
 • Registratie en geïndividualiseerde classificatie van alle leningen, evenals eender welke andere vorm van financiering waarvan het bedrijf gebruik maakt.
 • Registratie van aankoop facturen, met hun overeenkomstige wijze van betaling (cash, te betalen wissels...)
 • Het optekenen van de verschillende belastingaangiften van het bedrijf,  en deze te vergelijken met de ingeschreven belastingplichtige activiteiten.
 • Afsluiten van het boekingsjaar met de bijbehorende Winst/Verlies berekening van de periode.