Texto que va en el tag H1

Texto que va en el tag H1

Evaluatie van bedrijven


De nood om bedrijven te evalueren groeit dagelijks, voornamelijk door de toename van fusies en overnamen gedurende de laatste jaren.
We kunnen de evaluatie van een bedrijf definiëren als het proces waardoor de kwantificering gezocht wordt van de elementen die het kapitaal, de activiteit, het potentieel of eender welke andere karakteristiek, vatbaar voor evaluatie, van het bedrijf vertegenwoordigen. De evaluatie van deze elementen is niet makkelijk en verlangt de toepassing van talloze moeilijke technieken.
Door de evaluatie van een bedrijf wordt gepretendeerd om een interval van aannemelijke waarden vast te leggen, waartussen de definitieve waarde zal liggen. Het gaat om de intrinsieke waarde van het bedrijf en niet de marktwaarde, noch de prijs ervan.

Een evaluatie is de schatting van de waarde die nooit zal leiden tot de bepaling van een exact en uniek cijfer, want dit zal afhangen van de situatie van het bedrijf, van het moment van de  transactie en de gebruikte methode.

Waarom een bedrijf evalueren?


De motieven kunnen intern zijn, met andere woorden de evaluatie is gericht tot het beheer van het bedrijf en heeft niet als doel de waarde te bepalen voor een navolgende verkoop. Het doel van deze evaluatie zou één van de volgende kunnen zijn:

 • De situatie van het kapitaal van het bedrijf te kennen
 • Controle van het door de directie gevoerde management 
 • Om het beleid inzake dividenden vast te leggen
 • Het bestuderen van de schuldcapaciteit
 • Het herstructureren van het kapitaal
 • Erfenis, erfopvolging, etc.

De externe redenen hebben als motivatie de nood tot controle en het aantonen van de waarde van het bedrijf naar derden toe. Normaal gezien met als doel het bedrijf of een deel ervan te verkopen, het uitvoeren van MBO (“Management Buy Out”) en LBO (“Leveraged Buy Out”) operaties, lenen ter afbetaling van schulden of voor fusies en overnamen.
Afhankelijk van uw behoefte zal u kunnen kiezen tussen de verschillende types rapporten die we aanbieden:

 • Benadering van de waarde
 • Voorafgaande evaluatie
 • Geavanceerde evaluatie
 • Volledige evaluatie
 • Gepersonaliseerde evaluatie diensten