Texto que va en el tag H1

Texto que va en el tag H1

Arbeidsdeskundig advies

U zal het beste advies krijgen i.v.m. de meest geschikte aanstellingen in overeenkomst met de noden van uw bedrijf en de marktsituatie evenals over hoe maximaal de voordelen te benutten die de wettelijke regelingen voorzien. Met een optimaal, vlot en doelmatig beheer van of salarissen en sociale zekerheid.

Arbeidsdeskundig advies omvat:

 • Maandelijks salaris per werknemer.
 • Sociale Zekerheid.
 • Algemeen detail van het salaris met een onderverdeling per werknemer en personeelskosten.
 • Bijhouden van het personeelsbestand (aannemen/ontslaan), werkvergunning voor werknemers in het buitenland, werknemers in de  sociale zekerheid.
 • Werkvergunningen voor buitenlanders in Spanje.
 • Rapporten over bijdragen en het actualiseren van gewone en speciale arbeidscontracten.
 • Selectie en opleiding van het personeel.
 • Het bekomen van subsidies en bonussen van de sociale zekerheid.
 • Aanwezigheid en het opkomen als representant bij werk inspecties en sociale rechtbanken.
 • Algemeen advies bij arbeidsgeschillen, ontslagen, sancties, classificatie van het personeel, declaratie van financiële moeilijkheden (crisisplannen), etc.
 • aanvragen voor éénmalige uitbetaling van uitkeringen.
 • Zelfstandigen.